Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88528
Τίτλος
Παραγωγή και χαρακτηρισμός Βιομηχανικών Υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ., ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.