Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88558
Τίτλος
Σύνταξη πρότυπων αριθμητικών παραδειγμάτων για τον έλεγχο της προγραμματιστικής υλοποίησης διατάξεων των Ευρωκωδίκων 2 & 8
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
20 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.