Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88856
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της χρήσης του Copaxone σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα ΠΣ (RRMS) στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
9 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες