Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88984
Τίτλος στα Ελληνικά
Σχέδιο έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας.
Τίτλος στα Αγγλικά
Plan of Smart Regional Specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 12 - 2013
Ημερομηνία λήξης
23 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡ., ΜΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ., ΜΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΠΡΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ., ΣΕΦΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ., ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗ.