Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89211
Τίτλος
Τεχνολογία πυρόλυσης-ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαστικών για την παραγωγή υλικών προσροφητικών και καταλυτικών με εφαρμογές σε βιομηχανικές τεχνολογίες και ελέγχου ρύπανσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες