Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89219
Τίτλος
Μια μακροχρόνια, προοπτική μελέτη παρατήρησης ομάδων σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ετανεσέπτης στη θεραπεία των παιδιατρικών ασθενών με ψωρίαση σε φυσικό πλαίσιο: Μια μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας (PASS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες