Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89369
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Μελέτη της επίδρασης μορφογενετικών αυξητικών παραγόντων και του εξωκυττάριου μικροπεριβάλλοντος στην ικανότητα πολυδύναμων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων οδοντικής προέλευσης για αναγέννηση ενασβεστιωμένων και μαλακών οδοντικών ιστών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες