Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89730
Τίτλος
Επέκταση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας για τις πληροφορίες υγείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (CIP), INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUPPORT PROGRAMME
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
19
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΝΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ., ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΣΤΕ., ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΛΙΤΣΗ ΖΩΗ ΙΩΑ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.