Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8978
Τίτλος
Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου με χρήση ασαφών νευρωνικών δικτύων, εφαρμογή στο εθνικό σύστημα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
1 - 2 - 1999
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΙΑΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑ.