Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89814
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός νέου τύπου παγίδας εντόμων για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με μαζική παγίδευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
14 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες