Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89826
Τίτλος
Διαγνωστικός αλγόριθμος της όψιμης έναρξης της νόσου POMPE. Είναι εφαρμόσιμος στην Ελλάδα?
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 3 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
20 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες