Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90217
Τίτλος
Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της γύρης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο άσθμα και τις αλλεργίες, σε συνθήκες αλλαγής κλίματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 7 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
17 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
POHJASVAARA MILA ILONA JAA., ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥ., ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ.