Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90457
Τίτλος
Πολυμορφισμοί γονιδίων κυτταροκινών σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
16 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες