Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90511
Τίτλος
The Ekvasis study: Πολυκεντρική, ανοικτή, διάρκειας 30 εβδομάδων κλινική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής της πορείας ασθενών μετά την έξοδό τους από καρδιολογική κλινική ή μονάδα, λόγω οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες