Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90730
Τίτλος
Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008: Εσωτερικοί και επικεφαλείς επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ., ΤΣΟΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑ., ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟ.