Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90791
Τίτλος
Παροχή τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης για τη βελτίωση των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
26 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑ.