Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90810
Τίτλος
Ανάπτυξη και επικαιροποίηση μελετών προσδιορισμού του χρόνου αναμονής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο κρέας, στους εδώδιμους ιστούς και στο γάλα παραγωγικών ζώων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.