Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90844
Τίτλος
Πολυκεντρική, ανοιχτή, διάρκειας 30 εβδομάδων κλινική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής της πορείας ασθενών μετά την έξοδο τους από την καρδιολογική κλινική ή μονάδα, λόγω οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες