Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9104
Τίτλος
Δράση Jean Monnet: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κοινή αγροτική πολιτική και διεθνείς σχέσεις της Ένωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες