Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9104
Τίτλος στα Ελληνικά
Δράση Jean Monnet: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κοινή αγροτική πολιτική και διεθνείς σχέσεις της Ένωσης
Τίτλος στα Αγγλικά
Action Jean Monnet: European Intergration, Common Agricultural Policy and International Relations of the Union
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Ημερομηνία έναρξης
1 - 2 - 1999
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2002
Τμήμα έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες