Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91045
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία με θέμα: " Χρόνια κνίδωση: Παθογένεια και νέα ταξινόμηση."
Τίτλος στα Αγγλικά
"Chronic urharia: Pathogenesis and new classification."
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
21 - 3 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2014
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες