Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91082
Τίτλος
Διερεύνηση της παρουσίασης Giardia lamblia σε σκύλους και πιθανή εμπλοκή με τη δημόσια υγεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
26 - 3 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες