Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91197
Τίτλος
Συνέδριο: "10 Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο Ελλάδας"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ.