Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91259
Τίτλος
Λειτουργική ικανότητα ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και συγγενείς καρδιοπάθειες.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
27 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες