Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91340
Τίτλος
Εκπαιδευτικά σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και Πρακτική Άσκηση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΩΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ.