Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91383
Τίτλος
Αξιοποίηση παραπροϊόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, COST
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
141
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ., ΞΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝ., ΧΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.