Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91522
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Χαρακτηρισμός υποστηριγμένων καταλυτών χρυσού με τεχνικές μικροσκοπίων σάρωσης (AFM, STM), φασματοσκοπίας, φωτοηλεκτρονίων ακτινών - Χ (XPS) και ανάστροφής αέριας χρωματογραφίας (ΑΑΧ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες