Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9159
Τίτλος
Υπηρεσίες κριτή προγραμμάτων της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 5ο Πλαίσιο Έρευνας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, HUMAN POTENTIAL
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 1999
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ., ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩ., ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.