Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91622
Τίτλος
Προσδιορισμός παραμέτρων δειγματοληπτικών σχημάτων ελέγχου για τις ανάγκες της επιτήρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του διευρυμένου δικτύου της τράπεζας Πειραιώς.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
19 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες