Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91638
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια πολυκεντρική μελέτη επέκταση ενός σκέλους, για την περιγραφή της μακροχρόνιας ασφάλειας του AMG 416 (Velcalcetide) στη θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
Τίτλος στα Αγγλικά
A multicenter single-arm extension study to describe the long - term safety of AMG 416 (Velcalcetide) in the treatment of secondary Hyperparathyroidism in Subjects with Chronic Kidney disease on Hemodialysis
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
16 - 10 - 2014
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟ.