Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91640
Τίτλος
Γεωτεχνική αναγνώριση και έλεγχος κατασκευασιμότητας αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
2 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες