Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91658
Τίτλος
Ανοικτή τυχαιοποιημένη παρεμβατική κλινική μελέτη ασφαλείας και αποτελεσματικότητας που σχετίζεται με τον στοματογναθοπροσωπικό πόνο.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
17 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες