Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91658
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανοικτή τυχαιοποιημένη παρεμβατική κλινική μελέτη ασφαλείας και αποτελεσματικότητας που σχετίζεται με τον στοματογναθοπροσωπικό πόνο.
Τίτλος στα Αγγλικά
Open Interventional randomized clinical trial of safety and efficacy associated with oro maxillofacial pain.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
18 - 10 - 2014
Ημερομηνία λήξης
17 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες