Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91710
Τίτλος
Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της κλινικής βελτίωσης και των εκβάσεων της θεραπείας της σκλύρηνσης κατά πλάκας με Gilenya (fingolymod) στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα όπως αυτές αναφέρονται από τους γιατρούς και τους ασθενείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες