Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91838
Τίτλος
Πρακτική άσκηση φοιτητών Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ - Κ.Π.Ζ.(Κλινική Παραγωγικών Ζώων) (Φορείς Εξωτερικού)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες