Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91866
Τίτλος
Συνέδριο: "Κτηνοτροφικά ψυχανθή: μία εναλλακτική πρωτεϊνική επιλογή στη διατροφή των αγροτικών ζώων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες