Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91917
Τίτλος
Θερμοδυναμική μελέτη μιγμάτων συναφών με τη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΒΙΝΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ., ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.