Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92119
Τίτλος
Επιδημιολογική μελέτη σχετικά με το θεραπευτικό αλγόριθμο, την έκβαη της θεραπείας και την ποιότητα ζωής στη μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση (PLAQues)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
25 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες