Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92208
Τίτλος
Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και εκτροφή - φιλοξενία πειραματοζώων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
23 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες