Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92266
Τίτλος
Διενέργεια 2 ομιλιών σχετικών με την υγεία χοίρων στη Μαδρίτη, Ισπανία και στη Νάνδη, Γαλλία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
22 - 4 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες