Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92310
Τίτλος
Συσχέτιση γλωσσών τεστ με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσο Αναφοράς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN AWARD FOR LANGUAGES
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
20 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες