Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92331
Τίτλος
Μια πολυεθνική πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση των επιδράσεων της από του στόματος χορηγουμένης σιλδεναφιλης στη θνησιμότητα ενηλίκων με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ., ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕ.