Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92453
Τίτλος
Αξιοποίηση παραπροιόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, COST
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
102
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝ.