Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92525
Τίτλος
Περιβαλλοντική αξιολόγηση και πιστοποίηση κατά το σύστημα BREEAM των υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων των καταστημάτων - υπεργαγορών της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
8 - 7 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΟΡ., ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚ.