Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92657
Τίτλος
Επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποιότητας για τον Κρόκο Κοζάνης ως προϊόν Ονομασίας Προέλευσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΡΔΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΝΤ.