Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92828
Τίτλος
REASSURE- Ο εκπομπός σωματιδίων άλφα, ράδιο 223, σε μη παρεμβατική μελέτη ασφαλείας σε πληθυσμό με μεταστατικό, ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη (mcrpc) για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
4 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες