Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92873
Τίτλος
REFINE Ht Μια εθνική, πολυκεντρική, μη παρεμβατική, συγχρονική μελέτη για τον καθορισμό του επιπολασμού της μη βαλβιδικής κολπικής μαρμαρυγής στους ασθενείς με διαγνωσμένη υπέρταση που παρακολουθούνται στα Ελληνικά Κέντρα Υπέρτασης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ ΕΥΑ.