Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92920
Τίτλος
Υδρογεωλογική, υδροχημική έρευνα και ενοιολογικό μοντέλο λειτουργίας της ιαματικής πηγής Κόκκινου Νερού Δήμου Αγιάς. Σύγκριση του με ιαματικές πηγές της Βορείου Ελλάδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 12 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
13 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑ., ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΪ., ΜΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ.