Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92956
Τίτλος
Αξιολόγηση της επίπτωσης του τύπου του βιοντίζελ στην εκκινησιμότητα της μηχανής και στην ποιότητα του καυσίμου ντίζελ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ., ΓΚΕΪΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙ., ΣΑΛΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ., ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.