Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92977
Τίτλος
Έρευνα και θεραπεία οζώδους σκλήρυνσης και νεοεκφυλιστικών νοσημάτων και νευρογενετικών νοσημάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΛΠΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΓΕΩ.