Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93681
Τίτλος
Μη παρεμβατική κλινική μελέτη/ πρωτόκολλο καταγραφής της παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαρινουρίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΡΗ.