Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93740
Τίτλος
Αξιοποίηση παραπροϊόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, COST
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2017
Συνέταιροι:
120
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝ.